Likwidacja szkód

 • icon

  Formularz zgłoszenia szkody online znajduje się w zakładce  "Zgłoś sprawę - Życie/Zdrowie - Grupowe"  na stronie:

  https://moje.generali.pl/claimonweb/frontend/#/

  Przed przystąpieniem do zgłoszenia roszczenia przygotuj: 

  • Numeru certyfikatu, z którego będzie zgłaszane roszczenie 
  • Dokumenty wymagane dla danego typu zdarzenia. 

  Po wpisaniu danych na stronie pokażą się możliwe do likwidacji szkody świadczenia, wybierz odpowiedni np. okresowa niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej z tytułu nieszczęśliwego wypadku lub z tytułu choroby

  Dołącz wymagane dokumenty wymienione w zakładkach poniżej w zależności od rodzaju zdarzenia. Generali rozpatrzy sprawę na podstawie dostępnej dokumentacji (w razie potrzeby poprosi o dodatkowe dokumenty, a także przeprowadzi dodatkowe badanie medyczne po zakończonym leczeniu)

  O decyzji zostaniesz poinformowany w następujący sposób – e-mail, SMS

  Zgłoszenia roszczeń można również przesyłać na adres:

  Generali Życie T.U. S. A.
  Departament Likwidacji Szkód
  ul. Senatorska 18
  00-082 Warszawa

  Pobierz formularz