Likwidacja szkód

 • icon

  Zgłoszenia roszczeń prosimy przesyłać na adres:

  Generali Życie T.U. S. A.
  Departament Liktwidacji Szkód
  ul. Postępu 15B
  02-676 Warszawa

  elektronicznie na adres:
  szkody.zycie@generali.pl

  Pobierz formularz

  lub zgłoszenia szkody on-line:

  www.generali.pl

  "Zgłoś szkodę -

   -Zgłoszenie roszczenia z polisy grupowej na życie oraz grup otwartych"