Ubezpieczenie na życie wraz z utratą dochodu

Zabezpieczenie Twojego dochodu.
  • ryczałtowa wypłata świadczenia!
  • bez weryfikacji dochodu!
  • do 11 000,00 miesięcznie!
  • świadczenie wypłacane od 34 dnia niezdolości do pracy

Dodatkowe zalety

  • brak ankiety medycznej
  • brak wyłączenia odpowiedzialności z tytułu stanów chorobowych, które wystąpiły przed przystąpieniem do ubezpieczenia (poza chorobami wyłączonymi w OWU i SWU)
  • niska, płatna miesięcznie składka niezależna od wieku oraz specjalizacji lekarza
  • ponad 30 świadczeń kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej

Zapoznaj się z pełną ofertą ubezpieczenia zamieszczoną poniżej

Oferta dla Lekarza z ubezpieczeniem utraty dochodu - od 91,00 zł/mc

Super Komfort (Podgrupa 5) Komfort (Podgrupa 4) Standard (Podgrupa 3)
Czasowa niezdolność do Pracy Zarobkowej - UTRATA DOCHODÓW (choroba, wypadek) 120 000 zł rocznie! 68 000,00 zł rocznie! 33 000 zł rocznie!
~11 000 zł ryczałt miesięczny! ~6 100 zł ryczałt miesięczny! ~3 000 zł ryczałt miesięczny!
NNW, ZACHOROWANIE
Trwały uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW- za 1% uszczerbku 1 000 zł 1 000 zł 500 zł
Trwały uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu- za 1% uszczerbku 1 000 zł 1 000 zł 400 zł
Poważne zachorowania Ubezpieczonego - Wariant I (14 chorób - w tym zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, WZW) 10 000 zł 10 000 zł 5 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu świadczenie za każdy dzień od 100 do 300 zł od 100 do 300 zł od 75 do 250 zł
Operacje Chirurgiczne szczegóły w załączniku nr 3 OWU Certum do 4 000 zł do 4 000 zł do 4 000 zł
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DO 300 000,00 ZŁ
Śmierć Ubezpieczonego 100 000 zł 100 000 zł 40 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału Serca i Udaru Mózgu 200 000 zł 200 000 zł 80 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 200 000 zł 200 000 zł 100 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 250 000 zł 250 000 zł 140 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy 300 000 zł 300 000 zł 180 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy Pracy 250 000 zł 250 000 zł 140 000 zł
DODATKOWE ŚWIADCZENIA
Niezdolność do Pracy Zarobkowej (trwała) 10 000 zł 10 000 zł 8 000 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego - 1% urazu 200 zł 200 zł 100 zł
Poważne zachorowanie Współmałżonka (13 chorób - w tym zawał, udar, nowotwór złośliwy) 7 500 zł 7 500 zł 4 000 zł
Urodzenie Dziecka 1 500 zł 1 500 zł 1 200 zł
Poważne zachorowanie Dziecka (10 chorób w tym cukrzyca, nowotwór złośliwy) 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
Leczenie specjalistyczne (chemioterapia, radioterapii, terapia interferonów, wszczepienie kardiokonwertera / defibrylatora; rozrusznika serca; ablacja) 3 500 zł 3 500 zł 2 000 zł
Operacje chirurgiczne (katalog 433 operacji) 4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł
Kategoria A 4 000 zł 4 000 zł 4 000 zł
Kategoria B 3 200 zł 3 200 zł 3 200 zł
Kategoria C 2 400 zł 2 400 zł 2 400 zł
Kategoria D 1 600 zł 1 600 zł 1 600 zł
Kategoria E 800 zł 800 zł 800 zł
Umowa Dodatkowa dotycząca operacji chirurgicznych Ubezpieczonego - Otwarty katalog operacji (operacje nie wymienione w katalogu operacji) - 10% sumy ubezpieczenia 150 zł 150 zł 150 zł
Pomoc medyczna w tym wizyta pielęgniarki, dostawa leków
Refundacja kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie NW 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu 200 zł 200 zł 200 zł
ŚMIERĆ NAJBLIŻSZYCH
Śmierć Współmałżonka 10 000 zł 10 000 zł 7 500 zł
Śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku 20 000 zł 20 000 zł 15 000 zł
Śmierć Współmałżonka wskutek wypadku komunikacyjnego 30 000 zł 30 000 zł 22 500 zł
Osierocenie Dziecka 4 000 zł 4 000 zł 3 000 zł
Urodzenie Dziecka Martwego 3 000 zł 3 000 zł 2 400 zł
Śmierć Dziecka 3 000 zł 3 000 zł 2 500 zł
Śmierć Rodziców 2 000 zł 2 000 zł 1 500 zł
Śmierć Teściów 2 000 zł 2 000 zł 1 500 zł
POBYT W SZPITALU DO 14 DNI - OD 90,00 ZŁ DO 300.00 ZŁ ZA DZIEŃ
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie od 2 dnia pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 200 zł 200 zł 150 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie od 3 dnia pobytu w Szpitalu wskutek choroby 120 zł 120 zł 90 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Świadczenie z tytułu pobytu na OIOM (lub zamiennie OIT) - jednorazowo / za dzień pobytu (5 dni) 200 zł 200 zł 150 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypaku komunikacyjnego - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego 250 zł 250 zł 200 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego w Pracy 300 zł 300 zł 250 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek NW przy Pracy - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek wypadku w pracy 250 zł 250 zł 200 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Zawału Serca i Udaru Mózgu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udarem Mózgu 170 zł 170 zł 140 zł
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW i choroby - Świadczenie za rekonwalescencję po pobycie w szpitalu- za dzień 50 zł 50 zł 40 zł
POBYT W SZPITALU POWYŻEJ 14 DNI DO 180 DNI - OD 75,00 ZŁ DO 130,00 ZŁ ZA DZIEŃ
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 100 zł 100 zł 75 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek choroby 100 zł 100 zł 75 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego (od 14 do 30 dnia) 115 zł 115 zł 90 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypaku komunikacyjnego - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego w pracy (od 14 do 30 dnia) 130 zł 130 zł 105 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypadku w pracy - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek wypadku w pracy (od 14 do 30 dnia) 115 zł 115 zł 90 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Zawału Serca i Udaru Mózgu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu (od 14 do 30 dnia) 115 zł 115 zł 90 zł
Składka miesięczna 233 zł 165 zł 91 zł

Oferta dla Lekarza bez ubezpieczenia utraty dochodu - od 51,00 zł/mc

Komfort (Podgrupa 2) Standard (Podgrupa 1)
UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DO 300 000,00 ZŁ
Śmierć Ubezpieczonego 100 000 zł 40 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek Zawału Serca i Udaru Mózgu 200 000 zł 80 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 200 000 zł 100 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 250 000 zł 140 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego przy pracy 300 000 zł 180 000 zł
Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku przy Pracy 250 000 zł 140 000 zł
NNW, ZACHOROWANIE
Trwały uszczerbek na Zdrowiu wskutek NW- za 1% uszczerbku 1 000 zł 500 zł
Trwały uszczerbek na Zdrowiu wskutek Zawału Serca lub Udaru Mózgu- za 1% uszczerbku 1 000 zł 400 zł
Poważne zachorowania Ubezpieczonego - Wariant I (14 chorób - w tym zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, WZW) 10 000 zł 5 000 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu świadczenie za każdy dzień od 100 do 300 zł od 75 do 250 zł
Operacje Chirurgiczne szczegóły w załączniku nr 3 OWU Certum do 4 000 zł do 4 000 zł
DODATKOWE ŚWIADCZENIA
Niezdolność do Pracy Zarobkowej (trwała) 10 000 zł 8 000 zł
Uraz niepowodujący trwałego uszczerbku na zdrowiu u Ubezpieczonego - 1% urazu 200 zł 100 zł
Poważne zachorowanie Współmałżonka (13 chorób - w tym zawał, udar, nowotwór złośliwy) 7 500 zł 4 000 zł
Urodzenie Dziecka 1 500 zł 1 200 zł
Poważne zachorowanie Dziecka (10 chorób w tym cukrzyca, nowotwór złośliwy) 5 000 zł 5 000 zł
Leczenie specjalistyczne (chemioterapia, radioterapii, terapia interferonów, wszczepienie kardiokonwertera / defibrylatora; rozrusznika serca; ablacja) 3 500 zł 2 000 zł
Operacje chirurgiczne (katalog 433 operacji) 4 000 zł 4 000 zł
Kategoria A 4 000 zł 4 000 zł
Kategoria B 3 200 zł 3 200 zł
Kategoria C 2 400 zł 2 400 zł
Kategoria D 1 600 zł 1 600 zł
Kategoria E 800 zł 800 zł
Umowa Dodatkowa dotycząca operacji chirurgicznych Ubezpieczonego - Otwarty katalog operacji (operacje nie wymienione w katalogu operacji) - 10% sumy ubezpieczenia 150 zł 150 zł
Pomoc medyczna w tym wizyta pielęgniarki, dostawa leków
Refundacja kosztów naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w następstwie NW 1 000 zł 1 000 zł
Ryczałtowe pokrycie kosztów leków zaleconych po pobycie Ubezpieczonego w szpitalu 200 zł 200 zł
ŚMIERĆ NAJBLIŻSZYCH
Śmierć Współmałżonka 10 000 zł 7 500 zł
Śmierć Współmałżonka wskutek nieszczęśliwego wypadku 20 000 zł 15 000 zł
Śmierć Współmałżonka wskutek wypadku komunikacyjnego 30 000 zł 22 500 zł
Osierocenie Dziecka 4 000 zł 3 000 zł
Urodzenie Dziecka Martwego 3 000 zł 2 400 zł
Śmierć Dziecka 3 000 zł 2 500 zł
Śmierć Rodziców 2 000 zł 1 500 zł
Śmierć Teściów 2 000 zł 1 500 zł
POBYT W SZPITALU DO 14 DNI - OD 90,00 ZŁ DO 300.00 ZŁ ZA DZIEŃ
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie od 2 dnia pobytu w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 200 zł 150 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie od 3 dnia pobytu w Szpitalu wskutek choroby 120 zł 90 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Świadczenie z tytułu pobytu na OIOM (lub zamiennie OIT) - jednorazowo / za dzień pobytu (5 dni) 200 zł 150 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypaku komunikacyjnego - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego 250 zł 200 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego w Pracy 300 zł 250 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek NW przy Pracy - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek wypadku w pracy 250 zł 200 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek Zawału Serca i Udaru Mózgu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek Zawału Serca lub Udarem Mózgu 170 zł 140 zł
Rekonwalescencja Ubezpieczonego wskutek NW i choroby - Świadczenie za rekonwalescencję po pobycie w szpitalu- za dzień 50 zł 40 zł
POBYT W SZPITALU POWYŻEJ 14 DNI DO 180 DNI - OD 75,00 ZŁ DO 130,00 ZŁ ZA DZIEŃ
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w Szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku 100 zł 75 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek choroby 100 zł 75 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego (od 14 do 30 dnia) 115 zł 90 zł
Pobyt Ubezpieczonego w Szpitalu wskutek wypaku komunikacyjnego - Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu wskutek wypadku komunikacyjnego w pracy (od 14 do 30 dnia)