O Spółce

Polisa Grupowa Sp. z o.o.

MISJA:

„Jesteśmy inicjatywą grupy ekspertów, której celem jest tworzenie unikatowych rozwiązań ubezpieczeniowych dostosowanych do potrzeb osób o tych samych pasjach zawodowych i życiowych. Chcemy tego dokonywać dzięki efektowi skali osiąganej za pomocą technologii informatycznych


Inicjatywa:

Polisa Grupowa Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej prowadzi działalność, w tym opierającą się o formułę Non Profit, polegającą na świadczeniu usług udostępniania serwisu internetowego, w którym prezentowane są inicjatywy ubezpieczeniowe opracowane i dostosowane do potrzeb osób o tych samych pasjach życiowych i zawodowych.

Dzięki serwisowi jednoczymy ludzi w grupy osiągając efekt skali, który pozwala na opracowanie rozwiązań ubezpieczeniowych niedostępnych dla jednostki w tradycyjnym modelu zakupu ubezpieczeń w placówkach, czy u pośredników ubezpieczeniowych Zakładów Ubezpieczeń. Serwis jest odpowiedzią na zwiększającą się indywidualizację potrzeb minimalizacji ryzyka, która możliwa jest tylko dzięki połączeniu osób w grupy, dla których stworzenie unikatowego produktu ubezpieczeniowego staje się możliwe.

Polisa Grupowa Sp. z o.o. dla rozwiązań grupowych może być Ubezpieczającym zawierającym ubezpieczenie na rzecz osób trzecich. W takim przypadku, zgodnie z przepisami prawa, Spółka nie pobiera żadnego wynagrodzenia, ani innych korzyści w związku z oferowaniem możliwości skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej lub czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy ubezpieczenia. Nie wyklucza to zobowiązania się przez ubezpieczonego wobec Polisy Grupowej sp. z o.o. do finansowania kosztu składki ubezpieczeniowej. .


Współpraca z innymi organizacjami oraz specjalistami.

Spółka finansuje swoją działalność udostępniając wypracowane rozwiązania informatyczne dzięki którym tworzone są i prezentowane unikatowe grupowe rozwiązania sprzedaży ubezpieczeń. Zachęcamy zatem Państwa do współpracy, zgłaszania własnych inicjatyw ubezpieczeniowych, które będą mogły zostać zaoferowane za pośrednictwem naszego serwisu. W szczególności, zapraszamy wszelkie stowarzyszania, organizacje społeczne, które szukają indywidualnych rozwiązań dla swoich członków.

Do współpracy zachęcamy także profesjonalistów z rynku ubezpieczeniowego, którzy dysponują produktem lub pomysłem i szukają możliwości dotarcia do kręgu zainteresowanych osób za pośrednictwem serwisu internetowego. Zbudujemy lub udostępnimy Państwu nasze know how.

W procesie negocjacji z Ubezpieczycielami jesteśmy reprezentowani  przez jednego z największych brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych w Polsce, to jest przez PWS Konstanta S.A., która zapewnia nam zarówno dostęp do polskiego, jak i światowego rynku ubezpieczeniowego. Dzięki współpracy z PWS Konstanta S.A. jesteśmy w stanie zapewnić realizację większość inicjatyw ubezpieczeniowych. Znajdujemy i wdrażamy rozwiązania, które służą wielu osobom o tych samych oczekiwaniach.

Współpraca z PWS Konstanta S.A. poza wynegocjowaniem produktu obejmuje przede wszystkim profesjonalną pomoc w realizacji umów ubezpieczenia, tym w szczególności pomoc w likwidacji szkód, oraz doradztwo w zakresie ubezpieczeń. Wykorzystując potencjał jednego z największych brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych chcemy rozwijać razem z Państwem również wiedzę o produktach ubezpieczeniowych i ich praktycznym zastosowaniu.

Dane Spółki:

Polisa Grupowa Sp. z o.o.

Ul. Warszawska 153

43-300 Bielsko-Biała

KRS 0000534249

REGON 360254730