Nota prawna

Nota prawna

(treść zawarta w § 8 Regulaminu świadczenia usług droga elektroniczną)

Publikowane na stronie internetowej PolisaGrupowa.pl, treści mają charakter poglądowy i w żaden sposób nie stanowią części warunków ani oficjalnej interpretacji umowy ubezpieczenia, chyba że taki charakter zostanie im nadany przez postanawiania odrębnych dokumentów, w tym regulaminów udostępnionych na stronie internetowej PolisaGrupowa.pl, w tym dokumentacji produktowej. Informacje nie mają charakteru porady ani nie są wskazaniem najwłaściwszej ochrony ubezpieczeniowej. Publikowane treści, o których mowa powyżej, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, chyba że taki charakter zostanie im nadany przez postanowienia odrębnych dokumentów w tym regulaminów udostępnianych na stronie internetowej PolisaGrupowa.pl, w tym dokumentów produktowych.